HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Vijesti

Zagreb, 26.09.2016.

Nove elektroničke usluge Zavoda u sustavu e-Građani e-Potvrde iz mirovinskog sustava

Uz postojeće usluge, koje pruža građanima preko sustava e-Građani, HZMO je uveo i novu uslugu e-Potvrde iz mirovinskog sustava čime je proširio svoje usluge s tri nove vrste e-Potvrda:

  • Potvrda o podacima o stažu i plaći
  • Obavijest o ostvarenom drugom dohotku
  • Potvrda da osoba je/nije korisnik prava iz mirovinskog osiguranje

Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava www.gov.hr ili na Korisničkim stranicama Zavoda.
 

Zagreb, 19.09.2016.

Isplata doplatka za djecu za kolovoz

U srijedu, 21. rujna 2016., počinje isplata doplatka za djecu za kolovoz 2016. Doplatak će dobiti 175 043 korisnika za 333 451 djece. Procjena potrebnih sredstava za isplatu doplatka za djecu za kolovoz iznosi 121.759.817,89 kn.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati na INFO  telefonu  Zavoda  01/  45  95  011,  01/  4595  –  022  kao  i  na  internetskoj  stranici  Zavoda .
Zagreb, 07.09.2016.

Razgovori s predstavnicima austrijskog mirovinskog osiguranja

Hrvatski   zavod   za   mirovinsko   osiguranje   i  nositelj  mirovinskog   i   invalidskog osiguranja u Republici Austriji tradicionalno organiziraju razgovore s osiguranicima radi rješavanja individualnih problema vezanih uz ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.
 
Hrvatski osiguranici koji su bili zaposleni i osigurani kod nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja u Republici Austriji na tim razgovorima moći će dobiti detaljne obavijesti o ostvarivanju svojih prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja te države.
 
Razgovori će se održati:
- 14. rujna 2016. u Varaždinu, u prostorijama Područne službe HZMO-a, Kolodvorska 20 c, od 9,00 do 13,00 sati
- 15. rujna 2016. u Zagrebu , u prostorijama Središnje službe HZMO-a,  A. Mihanovića 3, II. kat, dvorana A, od 9,00 do 13,00 sati. 
Zagreb, 02.09.2016.

Isplata mirovina za kolovoz 2016.

  U petak, 9. rujna 2016., počinje isplata mirovina za kolovoz 2016. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Isplata će, uz povećanje za kolovoz, uključivati i razliku za srpanj nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016. za 0,35% prema Odluci Upravnog  vijeća Zavoda od 29. kolovoza 2016.

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati, na INFO telefonima Zavoda 01/ 4595 – 011, 01/ 4595 – 022 kao i na internetskoj stranici Zavoda.

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz  2016.
(u rujnu 2016.)

U Zavodu je bilo:

1501955 Osiguranika - ukupno

1265904  Radnici kod pravnih osoba
127555  Radnici kod fizičkih osoba
62149  Obrtnici
19787  Poljoprivrednici
20495  Samostalne profesionalne djelatnosti
198  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 26.09.2016.
broj prijava  2297
broj odjava  2786


opširnije

1231756 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za kolovoz 2016. (isplata u rujnu 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za 1637 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 1606 korisnika u inozemstvu).

507165 Korisnici starosnih mirovina
13259 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86660 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
176641 Korisnici prijevremene mirovine
121 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
203511 Korisnici invalidskih mirovina
244399 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

 668130 Korisnici mirovina - žene (54,24%)
563626 Korisnici mirovina - muškarci (45,76%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.403,48 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2016. (5.594kn) iznosi 60,84%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
70 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 30 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 2.145,97 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.088.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2016.
(u rujnu 2016.)

U Zavodu je bilo 

175 043 korisnika doplatka za djecu za 333 451 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,15 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 374,78 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 130.000.000 kn.

 ... arhiva