Vijesti

Zagreb, 20.05.2015.

Razgovori s predstavnicima slovenskog mirovinskog i invalidskog osiguranja

 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i nositelj mirovinskog i invalidskog osiguranja u Republici Sloveniji tradicionalno organiziraju razgovore s osiguranicima radi rješavanja pojedinačnih pitanja vezanih uz ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Pozivamo osiguranike koji su bili zaposleni i osigurani kod nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja u Republici Sloveniji da osobno dođu na razgovore gdje će moći dobiti detaljne obavijesti o ostvarivanju svojih prava izravno od predstavnika slovenskog mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Razgovori će se održati:
  • 27. svibnja 2015. u Zagrebu, u prostorijama Središnje službe HZMO-a,  A.  Mihanovića 3, II. kat, dvorana A,  s početkom u 9.00 sati
  • 28. svibnja 2015. u Varaždinu, u prostorijama Područne službe HZMO-a, Kolodvorska 20 c,  s početkom u 9.00 sati
Zagreb, 19.05.2015.

Obavijest o poslovanju Područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Obavještavamo Korisnike usluga Zavoda s područja Pule, da Područni ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Puli-Pola od 18. svibnja 2015. posluje  na novoj  adresi  Danteov trg 4 (Pula)  - zgrada Hrvatske pošte.
 
Na adresi na kojoj je do sada, Područni ured u Puli-Pola obavljao svoje poslovanje (  Trg Portarata 3 (Pula) i dalje će se obavljati poslovi doplatka za djecu i poslovi kontrole doprinosa za pravne i fizičke osobe.
Za sve poslove u Područnom uredu Pula-Pola, na novoj adresi  Danteov trg 4 (Pula)  u šalter dvorani, osiguran je prijam korisnika usluga Zavoda, radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.
Zagreb, 19.05.2015.

Obavijest o prevođenju prijevremenih starosnih mirovina zbog dugogodišnjeg osiguranja na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika

U skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je po službenoj dužnosti proveo postupak prevođenja prijevremenih starosnih mirovina zbog dugogodišnjeg osiguranja na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika.
Postupkom prevođenja obuhvaćene su prijevremene starosne mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranja priznate osiguranicima s navršenih 60 godina života i 41 godinom staža osiguranja.
Korisnicima je doneseno rješenje a starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika određena je u istoj svoti kao i prijevremena starosna mirovina zbog dugogodišnjeg osiguranja koju su do sada primali.
Napominjemo,  da će se tim korisnicima i nadalje isplaćivati i sva ostala mirovinska primanja (naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu i dr.) ako su ih  do sada ostvarivali uz mirovinu.
Zagreb, 18.05.2015.

Isplata doplatka za djecu za travanj 2015.

 
U utorak, 19. svibnja 2015., počinje isplata doplatka za djecu za travanj 2015. Doplatak će dobiti 174 775 korisnika za 332 538 djece. Procjena potrebnih sredstava za isplatu doplatka za djecu za travanj iznosi 120.337.350 kn.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati na INFO telefonima Zavoda 01/ 4595 – 011, 01/ 4595 – 022 kao i na internetskoj stranici Zavoda.

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za ožujak 2015.
(u travnju 2015.)

U Zavodu je bilo:

1399509 Osiguranika - ukupno

1186477 Radnici kod pravnih osoba
104336 Radnici kod fizičkih osoba
58853 Obrtnici
21447 Poljoprivrednici
21139 Samostalne profesionalne djelatnosti
230 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
7027 Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20. 05. 2015.
3249  prijave
1336  odjave


opširnije

1225255 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:
* Od obrade mirovina za ožujak 2015. (isplata u travnju 2015.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za za 2489 korisnika (59 korisnika mirovina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 2430 u inozemstvu).

508972 Korisnici starosnih mirovina
6325 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86558 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
163443 Korisnici prijevremene mirovine
35 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
213676 Korisnici invalidskih mirovina
246246 Korisnici obiteljskih mirovina


opširnije

665561 Korisnici mirovina - žene (54,32%)
559694 Korisnici mirovina - muškarci (45,68%)
1:1,14 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

3.373,31 kn iznosi prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za veljaču 2015. (5.565 kn) iznosi 60,62%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
70 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

* Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2015. godini iznosi 32 godine.
* Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2015. godini iznosi 2.140,18 kn.
* Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2015. godini iznosi 64 godine.
* Podaci su tromjesečni - stanje 31. ožujka 2015. 


3.052.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za ožujak 2015.
(u travnju 2015.)

U Zavodu je bilo 

136 114  korisnika doplatka za djecu za 257 957 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,92 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 368,99 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 95.185.000 kn.

 ... arhiva